Inici / actuacions / Incorporació de pagament per generació a nivell comercial

Incorporació de pagament per generació a nivell comercial
Descripció

Els costos de recollida, tractament i eliminació dels residus es cobreixen, totalment o parcialment, mitjançant taxes d’escombraries que generalment no mantenen cap correlació amb la producció ni el nivell de reciclatge. Aquesta situació no genera cap incentiu a què les activitats comercials redueixin la seva generació de residus ni a la correcta separació dels mateixos.

La solució a aquest problema són els instruments de tipus fiscal, com és la implantació d’un sistema de pagament per generació on es tracti a cada activitat comercial d’acord amb la seva generació real de residus i/o el seu grau de participació en la recollida selectiva, creant un incentiu a la reducció de residus i al reciclatge. D’aquesta forma s’aconsegueix traslladar el principi de "qui contamina paga” a la taxa de residus.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Paper-Cartró
Envasos Lleugers
Vidre
Resta
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Fiscalitat
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoría
Zona d’implementació
Paraula clau