Inici / actuacions / Promoció de l'ús de bolquers reutilitzables a les llars, escoles bressol i geriàtrics

Promoció de l'ús de bolquers reutilitzables a les llars, escoles bressol i geriàtrics
Descripció

La fabricació de bolquers no reutilitzables comporta el consum de plàstics sintètics, cel·lulosa i gels superabsorbents (SAP). Actualment, els bolquers representen entre un 1,5-2,0% del total de residus municipals generats a Catalunya. En aquest sentit, es calcula que un nadó genera 1.050 kg de bolquers durant els primers 24 mesos de vida (Agència de Residus de Catalunya, 2008), essent un flux de residus a tenir en compte. 

La gestió d’aquests residus suposa una despesa important per l’administració pública ja que el seu destí final són els abocadors. Addicionalment, cal destacar que, malauradament, per error o omissió dels ciutadans, una part d’aquests també acaben als contenidors de la fracció orgànica, esdevenint un impropi.

En aquest context, es recomana als ens locals i supramunicipals la promoció de l’ús de bolquers reutilitzables a les llars, escoles bressol i geriàtrics per tal d’intentar limitar aquesta problemàtica i reduir la generació de residus.   Més informació

Tipus de fracció
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Prevenció
Tipus d’actuació
Prevenció
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoría
Zona d’implementació
Paraula clau

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme