Inici / actuacions / Gestió descentralitzada de residus orgànics

Gestió descentralitzada de residus orgànics
Descripció

La gestió descentralitzada de residus orgànics consisteix en el tractament de les restes orgàniques i vegetals en el mateix punt o pròxim al punt de generació, sense necessitat d’enviar-les a un punt de tractament comú. Entre els seus avantatges respecte als sistemes centralitzats es troben una menor despesa pel que fa al transport, una menor petjada de carboni generada, una major compatibilitat amb els models d’economia d’escala i un major control en la qualitat del compost obtingut.

A més, aquest model de gestió es pot implantar en períodes de temps relativament curts, i és apte per a la gestió de la fracció orgànica mitjançant sistemes de compostatge domèstic, comunitari o vermicompostatge. Per aquest motiu esdevé com una solució sostenible i efectiva que permet apropar a la ciutadania als processos d’economia circular.

  Més informació

Tipus de fracció
Matèria Orgànica
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoría
Zona d’implementació
Paraula clau

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme