Inici / actualitat

ACTUALITAT

S'inicia una prova pilot de recollida porta a porta als grans generadors del polígon industrial de Rubí
09/01/2018
El passat novembre, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental va iniciar una prova pilot que consisteix en realitzar la recollida porta a porta a grans productors de les zones industrials al municipi de Rubí. En aquest sentit, la prova inclou 38 grans generadors, principalment del sector de la restauració (restaurants, càterings, rostisseries, etc.). Addicionalment, també hi participen algunes instal·lacions municipals, concretament Horts urbans, la Unió petanca Les Torres, el Pavelló la Llana, la Masia Can Serra, la Pista d’atletisme i el Parc Municipal de Neteja.

El sistema porta a porta implementat inclou la recollida selectiva per a les diferents fraccions de residus en un dia concret de la setmana. Des de l’inici, s’han introduït millores que han permès uns majors resultats i una major implicació dels establiments participants. En relació als envasos, es van afegir 21 contenidors més per poder donar cabuda a la generació d’aquests residus i es va ampliar la freqüència de recollida. També es van incorporar 7 nous contenidors de resta i 6 d’orgànica. En relació al vidre, la recollida porta a porta es va implantar a mitjans de desembre, repartint 46 contenidors verds als establiments participants i retirant els contenidors de vidre presents a la via pública. Finalment, en relació al paper-cartró, es van distribuir 7 contenidors tipus gàbia en 7 establiments que generen grans quantitats d’aquest residu. 

Els resultats de la prova pilot són positius, ja que aquesta ha comportat una major recollida selectiva de les fraccions dels envasos lleugers i orgànica en aquests establiments i s’està aconseguint una implicació positiva dels seus responsables. Els resultats entre la primera setmana de recollida porta a porta (6 de novembre) i la sisena setmana (15 de desembre) mostren un increment dels quilos d’envasos recollits selectivament, passant dels 1.665 kg als 3.960 kg, la qual cosa suposa un increment del 58%. Per altra banda, en relació a l’orgànica, es va passar dels 3.823 kg als 5.901kg, la qual cosa suposa un increment del 35%. 
 

En aquest context, els recomanem que consultin la següent actuació de la Plataforma, on s’explica el desenvolupament de mitjans específics per a la recollida comercial (consulta aquí).