Inici / actualitat

ACTUALITAT

Prova pilot de contenidors tancats a Sant Pere de Ribes
26/04/2021

La Mancomunitat Penedès-Garraf ha iniciat una prova pilot amb contenidors tancats amb control d’accés a Sant Pere de Ribes, concretament al sector de Carç-Torreta. Aquesta proposta aplica als contenidors corresponents a les fraccions orgànica i resta instal·lats a la via pública, que estan operatius des del 7 d’abril, els qual són accessibles pels veïns mitjançant una targeta magnètica enllaçada a una aplicació mòbil. L’objectiu d’aquesta prova pilot és avaluar possibles millores en els índex de recollida selectiva i estudiar el model per valorar l’opció d’aplicar-lo al conjunt del territori de la Mancomunitat.

Prèviament a la instal·lació dels contenidors intel·ligents, un equip d’agents cívics de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, juntament amb el Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, van informar al veïnat de la zona sobre el funcionament de la prova pilot alhora que proporcionaven consells i pautes sobre una correcta segregació en origen dels residus a les llars. Mitjançant aquestes visites i habilitant un punt d’informació, s’ha lliurat a cada llar i als comerços de la zona Carç-Torreta les targetes magnètiques necessàries per desbloquejar el sistema de tancament dels contenidors.

En aquest sentit, a partir del 6 de maig, una vegada que els veïns del sector s’hagin familiaritzat amb el sistema, es preveu que s’estableixi un calendari de dies d’obertura, on es contempla un accés limitat en el cas dels contenidors de la fracció resta. Per altra banda, no es preveu que la iniciativa s’apliqui a les fraccions de vidre, envasos lleugers i paper i cartró, no obstant això, s’espera que el tancament de les fraccions orgànica i resta impliquin una millora tant en la quantitat com en la qualitat de la resta de fraccions. Així mateix, s’ha habilitat un telèfon pel veïnat en qüestió amb la finalitat de poder resoldre dubtes i oferir informació via WhatsApp.

Amb les dades que s’obtinguin de la prova pilot, la Mancomunitat podrà ajustar de forma acurada el desplegament del nou model de recollida amb sistemes de contenidors intel·ligents a la resta de municipis mancomunats, amb la finalitat de donar un salt qualitatiu i quantitatiu en els nivells de recollida selectiva i recuperació dels residus municipals així com estudiar la possibilitat d’aplicar bonificacions a les taxes ciutadanes i comercials vinculades a la gestió dels residus.

En aquest context, els recomanem que consultin l’actuació de la Plataforma on s’explica la incorporació de sistemes d’obertura mitjançant targeta magnètica en els contenidors de recollida de residus (consulta aquí).

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme