Inici / actualitat

ACTUALITAT

La recollida porta a porta arriba al barri de Sant Andreu de Barcelona
19/02/2021
Després del l’èxit en la implantació de la recollida porta a porta a Sarrià Vell, on s’ha passat d’un índex de recollida selectiva del 37,7% fins al 60%, l’Ajuntament de Barcelona preveu ampliar aquest model de recollida a tres barris més, arribant a més de 39.000 llars i més de 100.000 veïns i veïnes. Els barris implicats son Sant Andreu de Palomar, Horta i Sant Antoni, on es preveu el desplegament del nou model de recollida de forma progressiva durant 2021 i 2022, adaptant-se a les característiques urbanes i del teixit veïnal i comercial de cada zona.

En aquest context, Sant Andreu serà el primer barri on es durà a terme la implantació d’aquest tipus de recollida, dividint-se en dues fases: la primera del 5 d’abril al 24 de maig i la segona del 6 de setembre al 18 d’octubre. La zona del barri on s’implantarà el porta a porta es caracteritza per la presència d’edificis baixos i petit comerç local ubicat en carrers estrets, per la qual cosa la implantació del porta a porta millorarà l’accessibilitat i reduirà l’impacte visual que generen els contenidors.
 
En relació a l’horari, els veïns hauran de treure els residus entre les 20 i les 22 hores, i el calendari de recollida domiciliària variarà segons la zona, dividint el barri en dos sectors de recollida homogenis pel que fa al nombre d’habitatges i d’activitats, els quals tindran un calendari de recollida complementari per a optimitzar el servei i els equips. Al sector nord, dilluns, dimecres i dissabte es passarà a recollir la fracció orgànica; dimecres i dissabte, els envasos lleugers; els dilluns, el paper i cartró; i els dijous, el rebuig.
D’altra banda, al sector sud, l’orgànica es recollirà dimarts, divendres i diumenge; els envasos lleugers, el dimarts i el divendres; el paper i cartró, el diumenge; i el rebuig es recollirà els dijous, igual que al sector nord. 

Pel que fa l’entrega dels residus, les fraccions resta i envasos lleugers s’hauran de dipositar en bosses estandarditzades específiques per a cadascuna de les fraccions, que incorporen un tag identificatiu. Per la seva part, l’orgànica es dipositarà en cubells de 20 o 40 litres que també incorporen un tag identificatiu. Als edificis amb molts habitatges o amb dificultats per deixar els cubells davant del portal, s’habilitarà un mètode de recollida amb bústies al carrer tancades amb un sistema d’obertura amb targeta o clauer electrònic. D’altra banda, el sistema de recollida del paper i cartró serà variable: els veïns d’habitatges plurifamiliars disposaran d’un bujol comunitari de 120 a 240 litres, identificat amb tag, i, en el cas dels blocs petits i habitatges unifamiliars, es recollirà a granel plegat dins d’una caixa o bossa de paper. La recollida de vidre es seguirà realitzant mitjançant contenidors ubicats a la via pública
 
Cal destacar que es comptarà amb un sistema itinerant amb identificació d’usuari que s’ubicarà en 12 punts de parada en horari de matí i tarda, destinat a la recollida de tèxtil sanitari. Aquest servei també actuarà com punt d’emergència d’aportació. 

En quant a la recollida comercial, a diferència del model domiciliari, es recolliran porta a porta totes les fraccions excepte els residus de vidre i el calendari de recollida és el mateix en ambdós sectors: la recollida d’orgànica i tèxtil sanitari es farà a diari; la recollida de paper i cartró, quatre dies a la setmana (dilluns, dimecres, divendres i diumenge); i els envasos lleugers també es recolliran quatre dies a la setmana, els dimarts, dimecres, divendres i dissabtes. En últim lloc, la fracció resta es recollirà els dimarts i els dijous.

Actualment, i fins al mes de març, personal tècnic de l’Ajuntament s’està posant en contacte amb els presidents i presidentes de totes les comunitats d’edificis de més de 4 habitatges per explicar-los el nou model i consensuar el model d’aportació de la comunitat. En aquest sentit, també es lliurarà el material necessari (bosses amb tag i bujols) a tots els habitants als que afectarà el porta a porta al barri. En l’àmbit del comerç, visitaran tots els establiments comercials per explicar el canvi i detectar les necessitats de bujols i bosses en funció de l’espai i la generació.
 
Amb l’ampliació del servei de recollida porta a porta a la ciutat de Barcelona, es preveu incrementar els índex de recollida per tal d’arribar al 55% l’any 2025, en línia amb els objectius establerts per la Unió Europea. A més, contribuirà a la millora de l’espai públic i permetrà en un futur, l’aplicació de bonificacions personalitzades en funció de les aportacions així com de  mesures de control a aquells que no participin.
 
Més informació:

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme