Inici / actualitat

ACTUALITAT

Altafulla bonificarà la taxa d’escombraries als veïns que facin ús de la deixalleria
08/01/2021
Amb l’objectiu de premiar als usuaris que contribueixin correctament a la separació en origen dels residus, els veïns d’Altafulla podran bonificar la taxa de residus fins a un 15%, segons el número d’aportacions que facin a les instal·lacions de la Deixalleria de Torredembarra durant l’any. Aquesta iniciativa es va aprovar el passat mes de setembre amb l’objectiu de fomentar la recollida selectiva dels residus que no disposen de contenidors a la via pública, donada la problemàtica d’augment de restes de poda i andròmines al costat dels contenidors, espai no habilitat per aquests tipus de residus, essent la deixalleria on s’han de dur per ser gestionats correctament. Així mateix, en cas de les andròmines, també es pot concertar cita amb el servei de recollida de l’Ajuntament per a què ho reculli a la porta de casa.

Per a gaudir d’aquesta bonificació s’haurà de fer com a mínim una aportació anual a la Deixalleria de Torredembarra amb un pes mínim de 5 kg. Aquestes aportacions no seran divisibles, de manera que només poden ser assignades a un habitatge, ni tampoc es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s’hagin realitzat en un mateix dia. D’altra banda, només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. Per tant, a efectes de comptabilitzar residus per a les tarifes d’ús freqüent de la deixalleria, queda exclòs el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, el rebuig, l’orgànica i la roba i el calçat.

En aquest context, per a poder obtenir el descompte a la taxa de residus, cal tramitar la sol·licitud anualment el mes de desembre, tenint efecte sobre l’import a liquidar l’any següent. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada dels justificants d’entrada a la deixalleria, signats i segellats pel personal responsable de la instal·lació, on hi consta l’adreça de l’habitatge amb dret a bonificació.

En aquest context, els recomanem que consultin la següent actuació de la Plataforma, on s’explica la incorporació de sistemes de bonificació de l’Ordenança Fiscal a nivell domiciliari per ús de la deixalleria (consulta aquí).
 
Més informació:


Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme