Inici / actualitat

ACTUALITAT

Nou servei de recollida porta a porta de residus comercials a Sant Just Desvern
18/12/2020
El passat 9 de novembre es va iniciar la recollida porta a porta dels residus comercials a Sant Just Desvern, suposant un canvi en el model de recollida de residus del teixit comercial, la implicació del qual és imprescindible en l’objectiu d’incrementar els índex de recollida selectiva i millorar la separació dels residus al municipi, atès que des del sector es genera aproximadament un 36,5% dels residus en l’àmbit municipal. 

En quant al seu funcionament, el nou model de recollida inclou un sistema d’identificació amb xip pels comerços, que es troba integrat al bujol (per a les fraccions orgànica, resta i vidre) o a la façana de l’establiment (per als envasos lleugers i el paper i cartró). Els comerciants han de dipositar cada residu al recipient corresponent i lliurar-lo a l’exterior de l’establiment seguint el calendari i l’horari establerts per a cada fracció, com a màxim 30 minuts abans de la prestació del servei. Un cop s’efectuï el buidatge, els comerciants han de recollir el bujol, atès que aquest no es pot deixar a la via pública més de 8 hores després d’haver-se lliurat. 

Pel que fa a l’horari de recollida, la fracció orgànica i resta es recullen a diari, abans de les 20.30h, els envasos lleugers es recullen abans de les 10.00h els dilluns, dimecres i divendres, i el paper i el cartró, per la seva part, es recullen en el mateix horari els dimarts, dijous i dissabtes. Per últim, el vidre es recull dos dies per setmana, dimecres i divendres, també al matí abans de les 10.00h.

De forma prèvia a la implantació del nou servei es va dur a terme una campanya informativa on es va lliurar material de forma gratuïta (bosses per al dipòsit d’envasos lleugers i bujols de diferents capacitats adaptats a cada casuística), es van aclarir dubtes als treballadors, a més de resoldre certes incidències. En aquest sentit, la recollida porta a porta dels residus comercials facilitarà l’aportació dels residus assimilables a municipals de forma selectiva, evitant el col·lapse i descongestionant els contenidors de carrer destinats als residus domiciliaris. A més, permetrà disminuir la quantitat de la fracció resta i incrementar les fraccions selectives. 

Més informació

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme