Inici / actualitat

ACTUALITAT

Projecte pioner de compostatge comunitari a Masies de Roda
23/11/2020
El passat mes d’octubre es va posar en marxa una prova pilot de compostatge comunitari a Masies de Roda, municipi pertanyent a la comarca d’Osona. La iniciativa està coordinada pel Centre Tecnològic BETA de la UVicc-UCC, i s’emmarca en el projecte europeu d’investigació científica DECOST (Decentralized Composting in small to medium towns) que desenvoluparà, durant tres anys, nous models de gestió de residus orgànics per a municipis petits i mitjans de l’arc mediterrani. 

La posada en marxa d’aquesta prova pilot s’ha fet coincidir amb l’inici de la recollida porta a porta a la localitat, de manera que les fraccions de paper i cartró i envasos lleugers es recullen els dimarts i divendres i la fracció resta es recull els dimecres. El vidre, per la seva part, es podrà dipositar en els contenidors situats a la via pública, mentre que la fracció orgànica es podrà dipositar en els compostadors habilitats en el marc del projecte europeu. 

En aquest sentit, s’han repartit 62 compostadors distribuïts en setze punts diferents de la localitat, que estan dotats d’un mecanisme de control d’accés mitjançant targeta magnètica. La implantació d’aquest nou model de gestió de la fracció orgànica, contribuirà a reduir els costos del tractament del rebuig, que en els darrers tres anys havia augmentat un 50%, segons dades del consistori.

El funcionament dels compostadors està supervisat per investigadors del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC. Així doncs, en un primer pas, el residus es llencen a un primer mòdul compostador on se’ls afegeix brancatge amb la finalitat de controlar la humitat dels residus depositats. Passat trenta dies, els investigadors s’encarreguen de transvasar els residus cap  a un segon mòdul per tal d’airejar afavorint el procés de compostatge i, un mes després, es torna a transvasar cap a un tercer mòdul compostador on finalitzarà el procés, i a partir del qual es podrà repartir el compost obtingut. D’aquesta manera, s’espera poder recollir entre 75 i 100 tones de residus orgànics l’any. 

Previ a la seva implantació, es van repartir fulls informatius porta a porta i es van realitzar xerrades desenvolupades pels investigadors del BETA, amb la finalitat de resoldre dubtes que anaven sorgint per part de la ciutadania i decidir les ubicacions dels compostadors en base a les opinions i comentaris dels veïns. 

Així doncs, gràcies a feina de conscienciació i a una alta implicació per part dels ciutadans del municipi, durant les primeres setmanes d’ús dels compostadors s’ha detectat poca presència d’impropis, fet que comportarà l’obtenció d’un compost de qualitat.  

De cara a futur, emmarcat dins del desenvolupament del projecte europeu, es preveu la realització de  formacions al personal de les administracions públiques i s'utilitzaran eines informàtiques i aplicacions mòbils per incrementar el coneixement i el compromís de la ciutadania en la gestió de residus.

Més informació

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme