Inici / actualitat

ACTUALITAT

L’ARC publica informació sobre la gestió de residus orgànics en comerços i serveis
27/10/2020
Els residus comercials representen un 36,5% del pes del total de residus municipals a Catalunya. No obstant això, en zones amb alta densitat comercial, aquest percentatge pot augmentar considerablement i especialment pel que fa al la fracció orgànica. En aquest context, i tenint en compte que tots els establiments comercials, de serveis i industrials tenen l’obligació de separar en origen totes les fraccions assimilables a municipals (residus orgànics, paper-cartró, vidre, envasos lleugers i resta) i lliurar-les separadament per a la seva valorització, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha elaborat un fullet on s’inclou informació essencial sobre quin tipus de residus inclou la fracció orgànica, quin és el seu destí, com funciona la seva recollida a nivell comercial i els passos necessaris a seguir si s’opta per un servei de gestió privat en comptes del servei públic municipal, per tal de garantir que destinació final és l’adequada.
 
Més informació:

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme