Inici / actualitat

ACTUALITAT

Sitges implanta la recollida selectiva de residus amb plataformes mòbils amb contenidors
07/09/2020
El passat mes de juny es va posar en marxa el nou servei de neteja viària i recollida de residus a Sitges, que incorpora novetats per tal d’augmentar l’índex de recollida selectiva.
 
Aquest nou contracte suposa la renovació de tots els contenidors del municipi: s’han instal·lat 1.024 nous contenidors agrupats en 193 illes que contenen les fraccions d’envasos lleugers, paper i cartró, vidre, fracció orgànica i rebuig, garantint-ne la seva accessibilitat de manera que qualsevol habitant disposi d’una illa a una distància inferior a 100 metres. En el cas de les urbanitzacions, els contenidors es troben situats als accessos d’entrada i sortida, sempre que sigui possible. 

Pel que fa a la recollida de residus al casc antic, s’ha optat per 10 plataformes mòbils amb contenidors on els residents podran dipositar els seus residus cada dia segons un horari establert (de les 20h a les 2h de la matinada) i en unes ubicacions concretes. D’aquesta manera, amb la retirada dels contenidors de la via pública s’allibera espai de forma definitiva i es redueixen les molèsties causades pel soroll associat al buidatge dels mateixos i dels vehicles recol·lectors, atès que les plataformes es traslladen amb vehicles elèctrics. Aquestes plataformes es situaran de manera que tots els habitatges estiguin a una distància inferior de 150 metres. A més, cal destacar que les plataformes mòbils, a banda de disposar de contenidors per les 5 fraccions, tenen un contenidor on es poden dipositar els residus de petits aparells elèctrics. 

En el cas de la recollida comercial, es segueix duent a terme porta a porta per a aquells establiments que no tinguin contractat un servei privat de recollida de residus i generin un volum diari de residus superior a 240 litres, o en el cas del nucli antic i zones pròximes, superior a 50 litres. En aquest sentit, es realitza una recollida diària dels residus orgànics i del rebuig, que s’han de dipositar en els contenidors facilitats per l’empresa concessionària, els residus de paper i  cartró també es recullen cada dia però s’entreguen sense contenidor, ben plegat i lligat, i per últim, els residus d’envasos de vidre i els envasos lleugers es recullen 3 cops per setmana, entregant-se en el cas del vidre en contenidors homologat de color verd i, en els cas dels envasos lleugers, en bossa groga i sense contenidor. Aquesta freqüència s’augmenta durant la temporada alta, establerta des de l’1 de maig fins al 15 d’octubre, on els residus orgànics es recullen 2 vegades al dia, el vidre es recull diàriament i els envasos lleugers 4 dies a la setmana.
 
 

Una novetat que incorpora el nou contracte de neteja és el servei de deixalleria mòbil, que acosta a tots els barris la recollida selectiva d’aquells residus pels quals no hi ha un contenidor específic a la via pública, sense necessitat de desplaçar-se fins a la deixalleria municipal. Aquest servei funciona tots els dijous i dos dissabtes al mes, on s’han establert ubicacions amb un dia i una hora concret per a cada barri. En aquestes instal·lacions els ciutadans podran dipositar bombetes i fluorescents, càpsules de cafè, petits aparells informàtics i electrònics, piles i acumuladors, olis domèstics i de motor, entre d’altres. En aquest sentit, també s’han incorporat a la via pública 12 contenidors per a la recollida d’oli vegetal domèstic, on es pot dipositar en ampolles de plàstic de menys de 3 litres.

Per a la posada en marxa del nou servei, durant els mesos estivals l’Ajuntament ha realitzat una campanya on, a part d’informar sobre les característiques del nou servei, ha fet entrega de forma gratuïta d’uns 3.500 kits de reciclatge formats per un cubell airejat per als residus orgànics i un embut per facilitar l’emmagatzematge de l’oli domèstic usat.

Més informació

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme