Inici / actualitat

ACTUALITAT

Es consolida la recollida selectiva al 45%
23/07/2020

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat del director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha presentat aquest dijous 23 de juliol les dades de generació de residus municipals a Catalunya durant l’any 2019. En base a aquestes dades, l’any passat es van generar a Catalunya 4 milions de tones de residus, de les quals es van recollir selectivament 1,8 milions, un 44,8% del total. Aquesta dada, la més alta a nivell històric en matèria de recollida selectiva, implica un augment del 9% respecte a l’any 2018. 


Pel que fa a la generació per càpita, aquesta es va situar en 1,44 kg/hab*dia. Si es compara l’evolució de la generació amb la variació interanual del PIB, es pot confirmar la tendència de dissociació entre generació de deixalles i creixement econòmic que s’ha observat en els darrers anys.

En relació amb l’emergència climàtica, cal destacar que la recollida selectiva de residus realitzada a Catalunya va evitar l’any 2019 l‘emissió de 564.000 tones de gasos amb efecte d’hivernacle, l’equivalent al CO2 que produeixen 564.000 vehicles durant un any recorrent una distància de 10.000 quilòmetres.

Així mateix, pel que fa a les dades de recollida per fraccions, la del paper i cartró presenta un increment més acusat, del 29%. En segon lloc es va situar el vidre, amb un increment del 6,6%, arribant a recollir-se més de 200.000 tones i aproximant-se als nivells assolits a l’any 2008, quan va produir-se un màxim històric. D’altra banda, la fracció orgànica també va aconseguir arribar al seu màxim històric, gràcies al seu increment d’un 6% respecte el 2018 (en aquest context, cal tenir en compte que 793 municipis catalans ja presten servei de recollida orgànica, dels quals 294 també han implantat autocompostatge). Per últim, la recollida selectiva d’envasos lleugers es va incrementar un 4,5% respecte a 2018.

Per altra banda, la fracció resta va disminuir un 3,75% respecte l’any 2018. Així mateix, gairebé el 70% de la resta es va destinar a tractament mecànic biològic previ a la disposició final. 
En aquest sentit, Calvet ha qualificat d’essencial la implicació dels ens locals mitjançant la implantació de models eficients com el porta a porta, la implantació de contenidors intel·ligents, els models de pagament per generació; així com els sistemes per assegurar que el comerç i els serveis realitzen correctament la recollida selectiva.
 
Més informació:
 

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme