Inici / actualitat

ACTUALITAT

Els ciutadans de Manresa són partidaris dels contenidors intel·ligents
25/05/2020
L’Ajuntament de Manresa està preparant un canvi en el sistema de recollida de residus, amb la idea d’implantar un nou sistema mixt a partir de 2021, quan venç la data de la concessió actual del servei de recollida. Per aquest motiu, i amb l’objectiu d’ajudar a definir el nou model de recollida, el consistori va habilitar una enquesta online oberta entre el 17 de febrer i el 9 d’abril, on els manresans van poder respondre sobre els hàbits i preferències a la hora de gestionar els seus residus.

En aquest sentit, els resultats de l’enquesta indiquen que el 82% de les persones prefereixen la implantació d'un sistema de contenidors intel·ligents per a la recollida dels residus domèstics, mentre que un 18% es decantaria per un model de recollida porta a porta. D’altra banda, en quant als residus comercials, el 60% dels ciutadans prefereixen el model de recollida porta a porta vers el sistema de contenidors intel·ligents. Respecte a les taxes d’escombraries, un 82% dels enquestats estan a favor d’aplicar bonificacions a qui separi en origen i generi menys residus.

Així mateix, l’enquesta inclou preguntes sobre el comportament actual dels ciutadans vers la recollida selectiva. En aquest context, segons els 1.544 participants de l’enquesta, la fracció que més es genera als domicilis és la d’envasos lleugers, seguida de la fracció orgànica. Un 40% dels enquestats deposita residus reciclables a la bossa de rebuig i un 13% dels ciutadans no separen en origen els residus orgànics. 

Pel que fa als horaris de dipòsit dels residus, un 33% dels enquestats prefereix dipositar la fracció resta el dilluns, mentre que un 22% prefereix el divendres. Actualment, un 80% dels enquestats no tenen horari definit per dipositar les escombraries, per la qual cosa es dedueix que un sistema de recollida mitjançant contenidors intel·ligents s’adaptaria millor a aquesta casuística, atès que és menys rígid respecte als horaris que establerts habitualment en el model de recollida porta a porta.

Al portal web Residu Zero de l’Ajuntament de Manresa, s’expliquen els principals avantatges i inconvenients sobre els models de recollida amb contenidors intel·ligents i porta a porta, així com el preu que paga el municipi per la gestió de cada fracció de residus, essent el rebuig la fracció pel qual es destina gairebé un 75% del cost total. En aquest sentit, un augment en la percentatges de recollida selectiva reduiria la fracció resta i per tant, es reduirien els costos associats a la seva gestió.

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme