Inici / actualitat

ACTUALITAT

Campanya de sensibilització per millorar la recollida selectiva de residus orgànics a Terrassa
19/09/2019
L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa, a inicis d’estiu, una campanya per a fomentar la recollida selectiva de matèria orgànica. Aquesta iniciativa, que duu com a eslògan "És molt fàcil! Si es menja... a l’orgànica!”, té per objectiu millorar la qualitat de la separació en origen dels residus orgànics a través de la reducció d’impropis i fomentar als ciutadans que en facin la seva separació.
 

La campanya, iniciada al barri de Ca n’Anglada, però dissenyada per a desenvolupar-se al conjunt del municipi, compta amb un grup d’informadors/es encarregats de fer accions de sensibilització porta a porta a les llars del municipi, per tal d’informar als veïns sobre els beneficis que comporta reciclar en origen, atès que suposa un menor cost econòmic de gestió i tractament que pot significar un estalvi important en la gestió de residus. A més, s’informa que aquesta fracció es pot destinar a la generació de biogàs i o bé al compostatge.

Per altra banda, la campanya compta amb la implementació de punts informatius de caràcter itinerant que s’estableixen en llocs estratègics del municipi, pròxims a equipaments municipals com, per exemple, centres educatius o biblioteques. A més, es compta amb l’edició de 12.000 tríptics, 200 cartells, un roll-up informatiu i la difusió als mitjans de comunicació, xarxes socials i webs municipals per tal de fer de suport en el foment de la conscienciació ciutadana.
 
 

L’any 2002 es va implantar la recollida selectiva de residus orgànics a Terrassa, amb la implantació de 816 contenidors, que s’han anat ampliant fins els 1.321 contenidors de residus orgànics amb els que compta actualment. Segons dades de l’Agencia de Residus de Catalunya, l’any 2018 es varen recollir de manera selectiva un total de 8.435,04 tones de residus orgànics, suposant un increment d’un 10,4% respecte l’any anterior.

En aquest context, els recomanem que consultin la següent actuació de la Plataforma, on s’explica la promoció de l’ús del cubell airejat i la bossa compostable per a la recollida de la fracció orgànica (consulta aquí) i la promoció de l’autocompostatge i el compostatge comunitari (consulta aquí).


Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme