Inici / actualitat

ACTUALITAT

S’obren les convocatòries d’ajuts per a la implantació de deixalleries i per a l’ús d’àrids reciclats
30/05/2019
Aquest mes de maig, el Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, ha obert dues convocatòries d’ajuts de gestió de residus amb un import total de 5 milions d’euros.

En aquest context, una de les línies d’ajuts, que està dotada amb 3 milions d’euros, està destinada a les deixalleries, tant pel que fa a l’ampliació, millores estructurals i equipament de deixalleries ja existents, com també a la construcció de noves instal·lacions. En el cas d’instal·lacions ja existents, es prioritzaran les actuacions que garanteixin l'accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i prevenció de riscos i adaptacions a la normativa vigent amb l’objectiu d’oferir un millor servei. A més, es consideraran i valoraran detalladament les actuacions i millores en les deixalleries destinades específicament al pretractament de residus voluminosos i també a l'emmagatzematge de residus de fibrociment.

L’altra línia d’ajuts, que compta amb una dotació de 2 milions d’euros, està destinada a la utilització d'àrids reciclats amb marcatge CE, que s’utilitzin en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya, així com també la seva adquisició, transport i aplicació.

Els ajuts adreçats als ens locals, s'han de tramitar mitjançant la plataforma EACAT. En aquest sentit, per accedir-hi cal que l’administració pública estigui adherida i donada d’alta com usuari de l’ens.
 
Addicionalment, s'organitzaran diverses sessions informatives en format webinar per presentar les ordres de subvenció del 2019 i explicar com han de tramitar-se les sol·licituds. Cada webinar tindrà una durada aproximada d'1 hora, amb 40 minuts de presentació i 20 minuts de preguntes.

 
SESSIONS PROGRAMADES:
 
12 de juny de 2019

Implantació de deixalleries pel tractament dels residus municipals adreçat als ens locals - Horari: de 10h a 11h


Utilització d'àrid reciclat dels residus de la construcció adreçat als ens locals - Horari: de 12h a 13h

 

13 de juny de 2019

Foment de la recollida selectiva de residus municipals adreçat als ens locals - Horari: de 10:30h a 11:30h

 

19 de juny de 2019

Prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals adreçat als ens locals, entititats i universitats - Horari: de 12:00h a 13:00h

 

21 de juny de 2019

Investigació i recuperació de sòls contaminats adreçat als ens locals - Horari: d'11h a 12h

 
 

El termini per a la presentació de la sol·licitud per a les dues convocatòries és fins el 23 de juliol.

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme