Inici / actuacions / Realització de la recollida d’oli vegetal domèstic usat

Realització de la recollida d’oli vegetal domèstic usat
Descripció

L’oli vegetal és un residu que es genera de manera habitual a les cuines i que per tant s’ha de gestionar correctament. La pràctica indeguda d’abocar aquest residu per l’aigüera o pel clavegueram fa que, degut a les seves propietats físiques i químiques, generi embussos al sistema de clavegueram, provoqui l’aparició de males olors i augmenti els costos de depuració de l’aigua. A més, una gestió inadequada d’aquest residu pot contaminar recursos naturals com les aigües subterrànies o els sòls.

Es recomana als ens locals i supramunicipals impulsar un sistema de recollida selectiva per l’oli vegetal domèstic usat amb l’objectiu que aquest es pugui reciclar i valoritzar. En aquest sentit, es recomana instal·lar contenidors per a la recollida específica de l’oli usat a la via pública, servei que s’hauria de complementar mitjançant la recollida a les deixalleries fixes i mòbils. A l’hora d’escollir els emplaçaments dels contenidors, es recomana que siguin espais amb una alta freqüentació (escoles, biblioteques, etc.). 

  Més informació

Bibliografía d'interès

Olis usats de cuina
Tipus de fracció
Altres fraccions: bolquers, oli, tèxtil, vegetal, piles, RAEE, voluminosos, altres
Categoria
Recollida selectiva
Tipus d’actuació
Optimització i eficiència del servei de recollida
Zona d’implementació
Municipis petits
Municipis mitjans
Municipis grans

Cercador


Tipus de fracció
Tipus d'actuació
Categoría
Zona d’implementació
Paraula clau

Inscriu-te al butlletí
de Residus Municipals
per estar al dia de totes
les novetats

Nom i cognoms *
Adreça electrònica *
Àmbit Professional
Organisme